Hà Tĩnh kiên quyết thu hồi các dự án treo

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu tiến hành kiểm tra nhằm xử lý nghiêm; kiên quyết thu hồi đối với các dự án chậm tiến độ kéo dài, ngừng hoạt động, chây ỳ, cố tình giữ đất và không có năng lực tiếp tục triển khai.

Hàng loạt dự án sẽ bị thanh tra việc sử dụng đất

Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai đối với một số địa phương, trong đó, có một số dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng, có dấu hiệu sai phạm trong quản lý, sử dụng đất.