Trong nước

Cần chiến lược quản lý tổng thể tài nguyên nước cho lưu vực sông Hồng

Thứ năm, 12/11/2015 | 14:40 GMT+7
Đây là một trong những khuyến nghị của các nhà khoa học thực hiện đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu đánh giá tác động của hạn kinh tế xã hội hạ du

Đây là một trong những khuyến nghị của các nhà khoa học thực hiện đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu đánh giá tác động của hạn kinh tế xã hội hạ du sông Hồng và đề xuất giải pháp ứng phó” mã số KC.08.10/11-15. do TS Vũ Thị Thu Lan (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) làm chủ nhiệm.

Lưu vực sông Hồng là một trong hai lưu vực sông lớn nhất nước ta với diện tích 169.000 km2. Tài nguyên nước (TNN) trên lưu vực đã được khai thác rất lâu đời phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, từ khoảng những năm đầu thế kỷ XXI đến nay, tình trạng hạn hán, thiếu nước dùng thường xuyên xuất hiện ở khu vực tác động rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu đi trước và thực hiện các nghiên cứu độc lập, đề tài đã xác định được các nguyên nhân chính dẫn đến sự mất cân bằng nguồn nước của lưu vực; đánh giá được tác động của hạn kinh tế - xã hội đến kinh tế - xã hộivà môi trường vùng hạ du Đồng bằng sông Hồng; xây dựng được bản đồ nguy cơ hạn kinh tế - xã hội đến năm 2020… và đưa ra các giải pháp ứng phó.

Ngày 10.11.2015, đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp quốc gia do GS.TS Trần Thục làm Chủ tịch đã nhất trí nghiệm thu với nhận xét: đề tài đã đạt các chỉ tiêu đề ra, đặc biệt, các kết quả nghiên cứu của đề tài đã góp phần củng cố thêm cơ sở khoa học cho việc xây dựng các giải pháp chống hạn khu vực hạ du sông Hồng. Đây cũng là lần đầu tiên khái niệm hạn kinh tế - xã hội được nghiên cứu tại một vùng địa lý cụ thể của Việt Nam, do đó cần có các nghiên cứu mở rộng tiếp theo để có thể hoàn thiện phương pháp đánh giá hạn kinh tế - xã hội cho các vùng sinh thái khác nhau, làm căn cứ để tiến tới quản lý tổng hợp tài nguyên nước.

PV/Mai Ngọc