Cần tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch

Thứ ba, 1/9/2020 | 15:39 GMT+7
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Chỉ thị số 34/CT-TTg về Tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục.

Theo đó, để có thể chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tổ chức, cá nhân cần thực hiện một số chỉ đạo về cung cấp và sử dụng nước sạch tiết kiệm, hiệu quả.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu nguồn nước, công trình cấp nước và quy trình sản xuất, truyền tải, cung cấp nước sạch phải được giám sát nghiêm ngặt, liên tục để bảo đảm chất lượng nước sạch tốt, an toàn nhất được cung cấp phục vụ đời sống, sinh hoạt của nhân dân. Mọi hành vi xâm hại hành lang bảo vệ nguồn nước, vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, công trình cấp nước, gây ô nhiễm nguồn nước, mất an toàn trong sản xuất, truyền tải, cung cấp nước sạch phải bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Mặt khác, các ban, ngành cần tập trung nghiên cứu, đổi mới mô hình đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới trong quản lý, vận hành, giám sát hệ thống sản xuất, truyền tải, cung cấp nước sạch, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, chất lượng, hướng đến bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch phải đảm bảo cung cấp nước an toàn, liên tục cho người dân

Các Bộ, ngành, địa phương cần quán triệt và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của nước sạch đối với đời sống con người và phát triển kinh tế - xã hội. 

Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho Bộ Xây dựng nghiên cứu, xây dựng trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành Luật Quản lý cấp nước sạch vào năm 2022. Phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, lập danh mục các công trình cấp nước quan trọng có quy mô công suất lớn, phạm vi cấp nước rộng. Hơn nữa, Bộ cần xây dựng phương án kiểm soát đảm bảo an ninh, an toàn cấp nước bao gồm nguồn nước, nhà máy nước, hệ thống truyền tải nước sạch và đề xuất phương án dự phòng trong trường hợp xảy ra sự cố.

Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác thanh tra và xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy định; kiểm soát chặt chẽ việc xả thải vào hệ thống sông, hồ, nguồn nước được sử dụng vào mục đích sản xuất nước sạch.

Ngoài ra, việc cung cấp nước sạch cho các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội phải được cơ quan chuyên môn xem xét từ giai đoạn quy hoạch, quyết định chủ đầu tư và bảo đảm cung cấp ngay khi dự án đi vào hoạt động, tuyệt đối không để tình trạng người dân thiếu nước sinh hoạt. 

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành phối hợp triển khai, hành động, đặc biệt trong công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ nguồn nước, công trình cấp nước và sử dụng tiết kiệm nước sạch.

Thanh Tâm