EVN cải thiện chỉ số độ tin cậy cung cấp điện

Thứ ba, 23/10/2018 | 10:23 GMT+7
Thời gian qua, các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vẫn tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước mặc dù nhu cầu phụ tải tăng cao, trong khi hệ thống lưới điện chịu ảnh hưỡng không nhỏ của thiên tai bão lụt.

Theo số liệu của EVN, các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện của các đơn vị trực thuộc Tập đoàn đều  tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung toàn Tập đoàn, trong 9 tháng đầu năm, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 543,28  phút, giảm 23,62% so với cùng kỳ 2017, tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 1,21 lần/khách hàng, tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 4,36 lần/khách hàng. Tổn thất điện năng toàn Tập đoàn 9 tháng là 7,17%, thấp hơn 0,03% so với kế hoạch phấn đấu năm 2018 (7,2%).

Để đạt được những kết quả này, EVN tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện và tạo ra bước đột phá trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Đến thời điểm này, các Tổng Công ty Điện lực, các Công ty Điện lực trực thuộc đã cung cấp dịch vụ điện qua Trung tâm hành chính công hoặc trên Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến tại 57/63 tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước.

Đáng chú ý là thời gian giải quyết các thủ tục cấp điện lưới trung áp của ngành Điện bình quân trong 8 tháng năm 2018 là 4,39 ngày, thấp hơn 2,61 ngày so với quy định của Tập đoàn.

Với mục tiêu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, trong đó bảo đảm cung ứng điện cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và đời sống nhân dân, góp phần tăng trưởng kinh tế cả nước đạt 6,7% theo Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, EVN sẽ nỗ lực tập trung hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản lượng điện sản xuất và mua đạt 53,7 tỷ kWh; trong đó sản lượng điện thương phẩm (kể cả bán cho Lào và Campuchia) đạt 49,7 tỷ kWh. Vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện và thị trường điện, bám sát tình hình phụ tải, diễn biến thời tiết-thuỷ văn và sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất lợi; huy động tối ưu các nhà máy điện trong hệ thống.

Đồng thời, đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp điện mới, phát triển khách hàng để tăng doanh thu và khai thác hiệu quả hạ tầng điện. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm giảm thời gian tiếp cận điện năng góp phần tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, trong đó phấn đấu xếp hạng ít nhất từ 60/190 quốc gia, nền kinh tế.

Đình Tú