Ngày đầu tiên đi làm sau Tết, giá xăng dầu giảm

Thứ năm, 30/1/2020 | 14:54 GMT+7
Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định giảm giá xăng dầu từ 15h00 ngày 30/1/2020. Theo đó, xăng E5RON92 giảm 577 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 791 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 412 đồng/lít; dầu hỏa giảm 473 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 265 đồng/kg.

Giá xăng dầu giảm nhẹ từ 15h chiều ngày 30/1/2020

Thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với xăng 5RON92 ở mức 100 đồng/litsl xăng RON95 và dầu diesel trích lập ở mức 500 đồng/lít; dầu hỏa trích lập ở mức 400 đồng/lít; dầu mazut ở mức 200 đồng/lít.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá: xăng E5RON92 không cao hơn 19.268 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 20.122 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 16.136 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 15.062 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 12.444 đồng/kg.

Để đảm bảo giá bán xăng dầu trong nước phản ánh xu hướng giá thành phẩm xăng dầu thế giới, phù hợp với tình hình kinh tế  xã hội, sử dụng linh hoạt quỹ Bình ổn giá xăng dầu, đồng thời vẫn bảo đảm có sự giảm giá ở tất cả các mặt hàng ở mức từ 265 – 791 đồng/lít/kg nhằm hỗ trợ bình ổn thị trường dịp sau Tết Nguyên đán, Liên Bộ Công Thương – Tài Chính đã giữ mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu  đối với xăng E5RON95, tăng mức trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với xăng RON95 và dầu diesel lên mức 500 đồng/lít, dầu hỏa lên mức 400 đồng/lít, dầu mazut lên mức 200 đồng/kg, không khi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với các loại xăng, dầu (kỳ trước chi Quỹ Bình ổn giá đối với xăng E5RON92 và dầu diesel ở mức 200 đồng/lít và dầu hỏa ở mức 150 đồng/lít). Như vậy Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tiếp tục có sự gia tăng, đồng thời tiếp tục duy trì mức chênh lệch giữa giá xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường.

 

Hải Đăng