Tiền lương của Cơ quan EVNCPC ngày càng được cải thiện

Ngày 21/6/2017, tại TP Đà Nẵng, Công đoàn Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tiến hành đại hội nhằm tổng kết phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn khoá XIV (nhiệm kỳ 2012 - 2017), bàn phương hướng nhiệm vụ công tác công đoàn khoá XV (nhiệm kỳ 2017 - 2022).

Tại đại hội, Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan EVNCPC cho biết hiện nay, Cơ quan Tổng công ty có 241 người, trong đó số CBCNV nữ là 66 người. Trong 5 năm qua, tại Cơ quan Tổng công ty không có tình trạng CBCNV thiếu việc làm hoặc không có việc làm, tiền lương và thu nhập của CBCNV ngày càng được cải thiện; toàn thể CBCNV không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu và kế hoạch hàng năm. Phong trào CNVC-LĐ do Công đoàn Cơ quan Tổng công ty phát động đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, thực sự trở thành hạt nhân, là đầu tàu trong phong trào thi đua, lao động sản xuất trong toàn Tổng công ty.

Phong trào CNVC-LĐ ở các tổ công đoàn đã từng bước đổi mới cả về nội dung và hình thức, khơi dậy tính tích cực chủ động, năng động, sáng tạo của CNVC-LĐ, rèn luyện ý thức, tổ chức kỷ luật, xây dựng tác phong làm việc ngày càng chuyên nghiệp. Thông qua phong trào CNVC-LĐ đã động viên được đông đảo CNVC-LĐ tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và chương trình, kế hoạch của từng Ban chuyên môn nghiệp vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch của Tổng công ty.

Trong 5 năm qua, Công đoàn Cơ quan EVNCPC đều đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; là đơn vị liên tục đứng đầu trong khối hậu cần được tặng cờ của Công đoàn Tổng công ty; 2 lần được Nhà nước tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2012 và năm 2014); nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc đã được Công đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Tổng công ty khen thưởng.

Công đoàn Cơ quan EVNCPC với việc tham gia quản lý, tổ chức tốt các phong trào: phối hợp thực hiện dân chủ ở cơ sở, tổ chức Hội nghị NLĐ, đối thoại định kỳ; giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với NLĐ; phong trào học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ lao động, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho đoàn viên và tổ chức các hoạt động xã hội; xây dựng tổ chức công đoàn, phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn vững mạnh…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan EVNCPC cũng nhìn nhận còn tồn tại một số hạn chế như: phong trào CNVC-LĐ mới chỉ tập trung chủ yếu ở một số cá nhân, một số tập thể, việc tham gia phong trào chưa thật đồng đều giữa các tổ công đoàn; một số đoàn viên không tích cực tham gia các hoạt động VH-VN-TDTT; việc tổ chức phong trào CNVC-LĐ ở số ít tổ công đoàn còn mang tính hình thức, chung chung chưa cụ thể; việc phát động phong trào CNVC-LĐ chưa xây dựng được các tiêu chí thi đua đặc biệt là áp dụng sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc; thực hiện chức năng tham gia quản lý vẫn còn hạn chế, chất lượng tham gia của công đoàn vào việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chính sách, nội quy, quy chế quản lý đơn vị chưa cao do chưa có phương pháp tiếp cận thích hợp trong việc khai thác, nắm bắt, cập nhật thông tin, đặc biệt là các thông tin từ đơn vị; tính chủ động trong xây dựng, chỉ đạo phong trào và năng lực tổ chức thực hiện công việc trong từng cương vị công tác của cán bộ công đoàn chưa rõ nét; công tác khen thưởng và trình khen thưởng còn tập trung nhiều ở cán bộ lãnh đạo quản lý, chưa thật sự quan tâm đến người lao động, cán bộ, chuyên viên làm việc trực tiếp…

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, mục tiêu hoạt động của Công đoàn Cơ quan EVNCPC gồm: đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn với khẩu hiệu “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới vì đoàn viên và người lao động”; đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động làm trung tâm, phấn đấu cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của pháp luật; tổ chức sâu rộng phong trào thi đua lao động sáng tạo và các cuộc vận động trong Cơ quan Tổng công ty; tuyên truyền vận động và tham gia đổi mới công tác quản lý, phát triển đội ngũ CNVC-LĐ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn ngành ngày càng lớn mạnh…

Tại đại hội, các đoàn viên Công đoàn Cơ quan EVNCPC đã bầu Ban chấp hành Công đoàn khóa XV nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Tổng công ty khóa X nhiệm kỳ 2017 - 2022.


  • Lê Hải EVNCPC