Đời sống, xã hội

Hà Nội thông qua nhiều nghị quyết liên quan đến đời sống dân sinh

Thứ ba, 9/7/2019 | 15:44 GMT+7
Tại Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, các đại biểu đã tiến hành thông qua nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến đời sống dân sinh, được dư luận quan tâm.

Đáng chú ý là nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2019; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019.

Theo ông Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội, trong năm 2019, thành phố có kế hoạch thông qua 1.686 công trình, dự án thu hồi đất, với diện tích 5.573,52ha.

Tính đến hết tháng 4/2019, đã có 240 dự án với diện tích 764,32ha đất được giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng. Số dự án Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các thủ tục cắm mốc giới phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 154 dự án với diện tích 527,37ha. Như vậy, kết quả thu hồi đất đến nay trên địa bàn thành phố được 1.291,69ha, đạt 42,38% kế hoạch thu hồi đất năm 2019 theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 4/12/2018 của Hội đồng Nhân dân thành phố.

Tuy nhiên, một số dự án không đảm bảo hoàn thành trong năm, tính khả thi để triển khai thực hiện trong năm không cao, nguồn thu từ việc đấu giá không cao do hạ tầng kỹ thuật xung quanh các khu đất chưa được đồng bộ nên giá trị khu đất thấp. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đề nghị thu hồi 23 dự án sử dụng đất năm 2019 với diện tích 51,18ha; 4 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2019 với diện tích 4,3ha.

Sau khi nghe ý kiến thẩm tra của Hội đồng nhân dân thành phố, các đại biểu đã nhất trí thông qua việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình dự án thu hồi đất năm 2019; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019.

Cụ thể, Hội đồng Nhân dân thành phố thống nhất điều chỉnh giảm 23 dự án thu hồi đất năm 2019 với diện tích 51,18ha và 4 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2019 với diện tích 4,3ha.

Các đại biểu cũng thông qua bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019. Cụ thể là 634 dự án thu hồi đất bổ sung năm 2019, với diện tích là 2.013,91ha; 300 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng bổ sung năm 2019, với diện tích là 492,02ha.

Theo Vietnamplus.vn