83 dự án điện mặt trời được đăng ký đầu tư tại Bình Thuận

Theo số liệu mới thống kê, hiện 83 dự án điện mặt trời đã được đăng ký đầu tư với tổng công suất 4.782,5 MWp và tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 124.600 tỷ đồng trên địa bàn Bình Thuận.

Trong đó, có 23 dự án điện mặt trời được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia hoặc Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh với tổng công suất trên 1.230 MWp. Còn lại 52 dự án hiện được UBND tỉnh trình Bộ Công Thương thẩm định, phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực Bình Thuận với tổng công suất là 3.161 MWp.

20 dự án với tổng công suất 1.194 MWp đã được Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) tổ chức họp thẩm định, 32 dự án với tổng công suất 1.967 MWp chưa tổ chức họp thẩm định. Ngoài ra còn có 8 dự án với tổng công suất 391,3 MWp đang được Sở Công Thương lấy ý kiến các sở ngành, địa phương để tổng hợp, tiếp tục trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt bổ sung…


  • Mạnh Phúc