Ban Quản lý Dự án khí Đông Nam Bộ đảm bảo tiến độ dự án NCS2-GĐ2

Thứ sáu, 6/12/2019 | 09:14 GMT+7
Vừa qua, Ban Quản lý Dự án khí Đông Nam Bộ (Ban ĐNB) đã tổ chức Hội nghị người lao động (NLĐ), tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020.

Trong năm 2019, Ban ĐNB của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã vượt qua những khó khăn, thử thách để tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tổng công ty giao, đảm bảo công tác quản lý triển khai dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh (NCS2 – GĐ2) đạt được hầu hết các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm, góp phần không nhỏ vào thành công chung của PV GAS về lĩnh vực đầu tư xây dựng trong năm 2019.

Tại hội nghị, ông Lê Đức Hiệu, Trưởng Ban ĐNB báo cáo những kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2019, thể hiện qua các giải pháp nâng cao năng lực quản lý, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí, nỗ lực tối đa để hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được PV GAS giao giao; đảm bảo không bị trượt mốc tiến độ của hầu hết các đầu mục công việc của dự án NCS2 – GĐ2.

Trưởng Ban ĐNB cũng đưa ra những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ của năm 2020, trong đó trọng tâm hoàn thành công tác thi công, xây dựng, lắp đặt, sẵn sàng chạy thử tuyến ống bờ 26”/30”, các trạm và tuyến ống biển vào 30/9/2020. Theo đó, Ban ĐNB sẽ tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự của ban để đáp ứng các nhiệm vụ được giao theo nguyên tắc gọn nhẹ, hiệu quả; giám sát chặt chẽ, thường xuyên đôn đốc và tạo điều kiện cho các nhà thầu hoàn thành những hạng mục, công trình theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn, đạt mục tiêu tiến độ đề ra.

Ban ĐNB được PV GAS giao chủ trì ký kết các hợp đồng xây dựng dự án Kho cảng LNG Thị Vải

Đồng thời, Ban ĐNB thường xuyên củng cố, nâng cao năng lực, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nhằm triển khai các dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Trong năm 2019, căn cứ vào kế hoạch được phê duyệt, tình hình triển khai dự án, ban đã lựa chọn thời gian tổ chức đào tạo cho phù hợp, không làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của dự án.

Tính đến cuối tháng 11/2019, ban đã tự tổ chức hoặc phối hợp với PV GAS tổ chức được 12 khóa đào tạo, trong đó 11 khóa theo kế hoạch và 01 khóa ngoài kế hoạch. Số lượt người được đào tạo là 214 người, tăng 37,7% so với kế hoạch; tổng chi phí đào tạo là 501 triệu đồng, giảm 0,4% so với kế hoạch chi phí được duyệt.

Ngoài ra, Ban ĐNB cũng lựa chọn và cử các cán bộ tham gia các khóa đào tạo do PVN, PV GAS, nhà thầu tổ chức. Các khóa học này tập trung đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ hoặc theo yêu cầu của pháp luật, qua đó giúp nâng cao kiến thức và năng lực công tác cho cán bộ công nhân viên.

Ban ĐNB cũng phát động tốt phong trào thi đua, đóng góp ý tưởng, sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc. Năm 2019, toàn ban có 03 sáng kiến được công nhận cấp ban và đang hoàn thiện hồ sơ trình công nhận cấp tổng công ty. Nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất được phát động trong năm và nhận được sự tham gia tích cực, sôi nổi của người lao động, như phong trào “Quyết liệt hành động phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức tiến độ thực hiện gói thầu/hạng mục công việc của các dự án, đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả”, làm việc theo phương châm “Làm hết việc chứ không hết giờ”, “Việc hôm nay không để ngày mai”, “Không để gói thầu/hạng mục công việc bị trượt tiến độ”… góp phần quan trọng trong thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của ban.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Bùi Ngọc Quang, Phó Tổng giám đốc PV GAS ghi nhận, biểu dương và khích lệ tập thể ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Ban ĐNB đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, thể hiện được tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt công tác đoàn thể. Ông Quang cũng nhấn mạnh, năm 2020 còn nhiều khó khăn, thách thức phía trước, yêu cầu tập thể người lao động Ban ĐNB tiếp tục đoàn kết, không ngừng trau dồi phẩm chất, trí tuệ, năng lực và phối hợp tốt với các bộ ngành liên quan, các ban chuyên môn của PVN/PV GAS, giám sát, đôn đốc các nhà thầu của dự án NCS2 – GĐ2 để đảm bảo hoàn thành thi công, xây dựng, lắp đặt và sẵn sàng chạy thử tuyến ống bờ 26”/30”, tuyến ống biển và các trạm vào ngày 30/9/2020.

Hội nghị cũng bầu ra các đại biểu dự Hội nghị người lao động PV GAS và trao thưởng cho những tập thể cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi.

PV