Năng lượng phát triển

TPHCM: Tiết kiệm 395 triệu kWh trong năm 2018

Thứ sáu, 11/1/2019 | 10:03 GMT+7
Hội nghị Tổng kết Chương trình gia đình thi đua tiết kiệm điện năm 2018 do Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội trên địa bàn triển khai diễn ra ngày 10/1. Tổng số có 727.097 hộ gia đình tham gia Chương trình, tăng 10.766 hộ so với năm 2017; trong đó có trên 400.660 hộ đã tiết kiệm từ 10% trở lên.

Ngoài giá trị quy đổi về chi phí mua điện, kết quả này còn góp phần giảm được 322.083 tấn CO2 phát thải ra môi trường. Tại buổi lễ, Ban Tổ chức cũng đã trao giải “Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu năm 2018” cấp Thành phố cho cho 480 hộ gia đình tiêu biểu nhất.

Năm 2018, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Ban Tổ chức đã triển khai nhiều hoạt động, chương trình, mô hình thi đua tiết kiệm điện hiệu quả như: Phong trào “Mỗi tuần một giờ tiết kiệm”; thực hành tiết kiệm điện theo các tiêu chí “4 nhớ - 4 không”; vận động chủ nhà trọ xây dựng “Nhà trọ tiết kiệm điện, đúng giá”...

EVNHCMC cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện mặt trời áp mái. Đến nay, có 902 khách hàng lắp đặt hệ thống điện mặt trời nối lưới với tổng công suất trên 10.313,6 kWp.

Năm 2019, Ban tổ chức chương trình đặt mục tiêu vận động toàn thể các hộ gia đình trên địa bàn Thành phố thực hành tiết kiệm điện; với tổng sản lượng điện tiết kiệm đạt hơn 450 triệu kWh.

Được triển khai nhiều năm qua, chương trình đã thu hút đông đảo người dân tham gia, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi tại TPHCM. Chương trình không những nâng cao ý thức người dân về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả mà còn tiết kiệm chi phí sinh hoạt đáng kể cho mỗi gia đình, giảm áp lực đầu tư nguồn điện mới và góp phần bảo vệ môi trường.

Đình Tú