Năng lượng mặt trời

Tham vấn Đề án phát triển ĐMTMN TP Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035

Thứ tư, 20/5/2020 | 10:28 GMT+7
Mới đây, Sở Công Thương TP Đà nẵng đã chủ trì “Hội thảo tham vấn Đề án phát triển điện mặt trời trên mái nhà (ĐMTMN) TP Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035”.

Đề án phát triển ĐMTMN TP Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035 có tổng kinh phí thực hiện hơn 425 triệu đồng từ nguồn vốn quy hoạch thuộc vốn đầu tư công. Đề án đặt mục tiêu thu thập, đánh giá, xác định các khu vực có tiềm năng đầu tư xây dựng, xác định quy mô và lộ trình phát triển ĐMTMN TP Đà Nẵng giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn 2035. Hội thảo được tổ chức nhằm lấy ý kiến tham vấn các cơ quan, đơn vị, làm cơ sở để hoàn thiện đề án trước khi trình UBND TP Đà Nẵng phê duyệt.

Tại hội thảo, các đơn vị tham dự lắng nghe đơn vị tư vấn, đại diện Sở Công Thương trình bày về nội dung đề án; các cơ chế chính sách hỗ trợ nhà đầu tư và những chính sách thu hút đầu tư.

Dự án ĐMTMN tại TP Đà Nẵng

Tham dự hội thảo, Công ty Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) đã đóng góp ý kiến; cập nhật các thông tin… cho TP trong lĩnh vực phát triển ĐMTMN. Trong những năm qua, PC Đà Nẵng luôn hướng tới mục tiêu cung cấp điện an toàn, liên tục, tiết kiệm và hiệu quả; đồng thời chú trọng công tác phát triển nguồn năng lượng sạch, bền vững. Công ty đã tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức đa dạng; qua đó khuyến khích khách hàng sử dụng điện năng lượng mặt trời. Để hỗ trợ khách hàng, công ty cũng lắp đặt nhanh và miễn phí công tơ hai chiều, thủ tục thanh toán tiền mua lại điện mặt trời nhanh, gọn... 

Tính đến tháng 5/2020, gần 1.200 khách hàng là doanh nghiệp và hộ gia đình đã lắp đặt hệ thống ĐMTMN có đấu nối vào hệ thống điện của PC Đà Nẵng, với tổng công suất lắp đặt hơn 10,6 MWp; tổng sản lượng sinh ra từ hệ thống điện mặt trời trong 5 tháng đầu năm 2020 đạt hơn 2,4 triệu kWh.

Lan Anh