02_Tintuc_NewsDetail -3Col

Bộ Công Thương họp thẩm định lần thứ nhất Đề án Quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia

Chủ nhật, 14/5/2017 | 00:35 GMT+7
Ngày 12/5, tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định đề án Quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn 2035 đã tổ chức họp lần thứ nhất dưới dự chủ trì của  Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng.

 

 

 

Hội đồng thẩm định có 24 thành viên là đại diện lãnh đạo của các Bộ như Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính...; các Tập đoàn Năng lượng và một số chuyên gia, nhà khoa học uy tín.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh, nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện lập Quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia. Đây là quy hoạch năng lượng đầu tiên của Việt Nam nên có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh có nhiều yêu cầu mới; cần tích hợp nhiều ngành năng lượng truyền thống với năng lượng mới, năng lượng tái tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường bền vững. Do đó, Hội đồng mong muốn được lắng nghe các ý kiến từ các thành viên, các chuyên gia phản biện, các nhà khoa học nhằm hoàn thiện đề án, trình Chính phủ phê duyệt.

Đại diện Viện Năng lượng, Bộ Công Thương (đơn vị tư vấn) đã trình bày khái quát về Đề án Quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia với các nội dung như căn cứ pháp lý, hiện trạng phát triển kinh tế năng lượng, phương pháp luận tổng thể, phân tích kết quả dự báo nhu cầu năng lượng, các kịch bản phát triển năng lượng, kết quả đánh giá môi trường chiến lược... trên cơ sở đó đưa ra các phương án, định hướng phát triển năng lượng và giải pháp tổ chức thực hiện.

Sau khi nghe báo cáo của Viện Năng lượng, các thành viên của Hội đồng và đại biểu tham dự đã thảo luận, thẳng thắn trao đổi, góp ý nhiều vấn đề cả về hình thức lẫn nội dung nhằm đóng góp thiết thực cho đơn vị tư vấn, xây dựng dự thảo.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng yêu cầu Tổng cục Năng lượng, Viện Năng lượng và các đơn vị liên quan tiếp thu, tổng hợp các ý kiến để bổ sung đề án Quy hoạch phát triển năng lượng phục vụ cho kỳ họp sắp tới.

Nhòm PV