KTA nỗ lực phát triển thị trường khí

Thứ sáu, 6/12/2019 | 14:36 GMT+7
Công ty CP Phân phối Khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam (KTA), đơn vị thành viên của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vừa tổ chức Hội nghị người lao động, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020.

Tại hội nghị, ông Trần Thanh Nam, Giám đốc KTA báo cáo những kết quả SXKD đạt được trong năm 2019, đồng thời cũng đưa ra những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020.

Theo đó, trong năm 2019, những khó khăn về nguồn khí ở cả hai khu vực Bắc, Nam là yếu tố chính ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của KTA. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2019, việc gián đoạn cấp khí do sự cố giếng TB01P mỏ Thái Bình và việc điều tiết giảm sản lượng khí cấp cho các hộ tiêu thụ nhằm tăng cường khí cho sản xuất điện theo chỉ thị số 05/CT-BTC của Bộ Công Thương đã ảnh hưởng, gây khó khăn không nhỏ đến hoạt động và hiệu quả SXKD của các khách hàng và KTA, kéo dài đến giai đoạn sau khi khắc phục sự cố.

Hội nghị người lao động KTA 2019

Trong bối cảnh đó, KTA đã nỗ lực cấp khí liên tục theo nhu cầu của khách hàng; xây dựng và triển khai kế hoạch làm việc với khách hàng nhằm trao đổi về khả năng cấp khí, phương án sử dụng nhiên liệu dự phòng trong các giai đoạn cắt giảm khí để ưu tiên sản xuất điện trong mùa khô và các trường hợp thiếu khí trong các năm tiếp theo. Bên cạnh đó, công ty thường xuyên cập nhật các thông tin về thị trường, khách hàng, giá nhiên liệu thế giới và trong nước để kịp thời có chính sách giá bán khí, kiểm soát công nợ phù hợp, nhằm giữ vững thị trường trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Với nỗ lực, giải pháp khắc phục khó khăn, KTA đã đạt được kết quả đáng ghi nhận trong hoạt động SXKD. Sản lượng khí năm 2019 đạt 936,55 triệu Sm3, hoàn thành 98% kế hoạch; doanh thu 8.006,30 tỷ đồng, hoàn thành 97,9% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 286,61 tỷ đồng, đạt 123% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế 229,29 tỷ đổng, đạt 121% kế hoạch; nộp ngân sách Nhà nước 112 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch năm. Công tác an toàn, sức khỏe, môi trường luôn được KTA chú trọng, duy trì có hiệu lực hệ thống quản lý an toàn - chất lượng - môi trường. KTA cũng tăng cường thực hiện tiết kiệm, tiết giảm chi phí. Trong năm 2019 ước thực hiện tiết giảm được 8,76 tỷ đồng, đạt 102,1% kế hoạch.

Trong năm, KTA cũng tiến hành xây dựng “Chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh của KTA đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035”; Quy hoạch mạng lưới cung cấp khí tại khu vực: Bắc Bộ, Trung Bộ và Đông Nam Bộ, chuẩn bị cho công tác tiêu thụ LNG trong tương lai; tiếp tục công tác phát triển, giữ vững thị trường khí thiên nhiên, liên hệ tiếp xúc với cơ quan ban ngành địa phương, với ban quản lý các khu công nghiệp để theo dõi, rà soát, cập nhật tiến độ đầu tư cũng như giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của KTA đến khách hàng tiềm năng, đặc biệt là khách hàng gần hệ thống tuyến ống của KTA.

Đồng thời, KTA cũng thực hiện đánh giá và dự báo tình hình giá nhiên liệu trong và ngoài nước trong giai đoạn tiếp theo trước những yếu tố ảnh hưởng đến giá dầu nhằm xây dựng phương án giá khí đảm bảo hiệu quả tối ưu nhất.

Bên cạnh nhiệm vụ SXKD, công tác lao động, tiền lương luôn được KTA chú trọng, bám sát kế hoạch và tình hình hoạt động SXKD thực tế. KTA thực hiện đầy đủ mọi chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước, của PV GAS và KTA đối với người lao động. Số lao động của KTA đến hết năm 2019 ước đạt là 270 người. Trong năm 2019, KTA ước đào tạo 884 lượt lao động, đạt 102% kế hoạch với chi phí 1,84 tỷ đồng, đạt 87,8% kế hoạch.

Người lao động KTA tham gia ý kiến tại hội nghị

Trong năm 2020, KTA đặt nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục vận hành an toàn và hiệu quả các công trình/hạng mục công trình khí hiện hữu; tổ chức kinh doanh khí thấp áp và CNG tại thị trường miền Bắc trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích của PV GAS và các đơn vị; quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và kiểm soát chi phí phù hợp với sản lượng, khối lượng công việc; lập phương án kinh doanh để chuẩn bị sẵn sàng cho việc cung cấp LNG cho khách hàng công nghiệp; rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Bên cạnh đó, công ty tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ và áp dụng vào thực tế sản xuất kinh doanh nhằm gia tăng giá trị sản phẩm khí; thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư các dự án tuân thủ theo các quy định...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng giám đốc PV GAS Dương Mạnh Sơn định hướng với KTA nói riêng và các đơn vị thành viên, trực thuộc nói chung là chú trọng phát triển các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, phát triển bền vững, mang tính đột phá, tạo động lực phấn đấu, đảm bảo quyền lợi người lao động.

Ông Dương Mạnh Sơn cũng kêu gọi và tin tưởng ban lãnh đạo cùng người lao động KTA sẽ giữ vững truyền thống, với tâm thế của một đơn vị lâu năm trong ngành khí, vượt lên những khó khăn đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ đề ra, cùng với PV GAS hoàn thành công tác SXKD, tiếp tục là lá cờ đầu ngành khí, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Tại hội nghị, Ban Lãnh đạo KTA cũng phát động thi đua và ký kết các giao ước thi đua, phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 2020 và bầu ra đoàn đại biểu đi dự Hội nghị người lao động PV GAS 2019.

PV