Năng lượng phát triển

Lâm Đồng đầu tư cải tạo, phát triển lưới điện trung, hạ áp trên 2.100 tỷ đồng

Thứ năm, 28/3/2019 | 09:40 GMT+7
Theo quy hoạch phát triển ngành Điện lực của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035 mà Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng vừa công bố, giai đoạn từ năm 2016 - 2025, tổng nguồn vốn để đầu tư cải tạo và phát triển lưới điện trung, hạ áp trên địa bàn tỉnh trên 2.100 tỷ đồng.

Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng vừa công bố quy hoạch phát triển ngành Điện lực của tỉnh giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035 đối với hợp phần II quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kv. Theo đó, giai đoạn từ năm 2016 - 2025, tổng nguồn vốn để đầu tư cải tạo và phát triển lưới điện trung, hạ áp trên địa bàn tỉnh trên 2.100 tỷ đồng (riêng giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn đầu tư trên 1.440 tỷ đồng).

Cùng với việc xây dựng mới 51 tuyến trung áp, trên 640km đường dây trung áp, nâng cấp lưới điện trung, hạ áp đồng thời xây dựng mới các trạm biến áp 22/0,4kv. Trong đó, giai đoạn 2021- 2025 sẽ xây dựng mới gần 600 km đường dây trung áp, trên 1500km lưới điện phân phối hạ áp xây dựng mới cho cả hai giai đoạn, dự kiến tổng quỹ đất sử dụng để xây dựng các công trình lưới điện trên địa bàn khoảng 5.000 ha.

Qua việc công bố quy hoạch phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh, các ngành chức năng và huyện, thành phố có cơ sở triển khai hoàn thiện hệ thống điện trên địa bàn; đồng bộ giữa nguồn và lưới điện; bảo đảm cung cấp nguồn điện ổn định, liên tục, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

Minh Đạo