Điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Ngày 21/5, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tổ chức trao các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro và Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR).

Theo đó, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc bổ nhiệm nhân sự Tổng giám đốc và Chánh kinh tế Vietsovpetro.

Tại buổi lễ, Tổng Giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn trao Quyết định số 864/QĐ-DKVN của Hội đồng Thành viên Tập đoàn về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro. Theo đó, từ ngày 18/5/2018, Phó Tổng Giám đốc PVN Nguyễn Quỳnh Lâm được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro thay cho ông Từ Thành Nghĩa thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Vietsovpetro để nhận nhiệm vụ mới tại Văn phòng đại diện Tập đoàn ở phía Nam (hàm Trưởng ban).

Đồng thời Đảng ủy PVN cũng công bố quyết định chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, Tổng Giám đốc Vietsovpetro Nguyễn Quỳnh Lâm tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Vietsovpetro nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Tập đoàn đã trao Quyết định số 865/QĐ–DKVN bổ nhiệm chức vụ Chánh Kinh tế Vietsovpetro đối với Trưởng phòng Thương mại Vietsovpetro Trần Công Tín. PVN cũng có quyết định chấp thuận cho ông Võ Quang Huy thôi giữ chức Chánh kế toán Vietsovpetro theo nguyện vọng cá nhân. Ông Võ Quang Huy cũng được chuyển đến nhận nhiệm vụ tại Văn phòng đại diện Tập đoàn Dầu khí ở phía Nam.

Cùng ngày 21/5, tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, lãnh đạo PVN tổ chức Lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR).

Theo đó, ngày 18/5/2018, Hội đồng Thành viên PVN ban hành Quyết định số 861/QĐ-DKVN điều động và bổ nhiệm Trưởng Ban Chế biến Dầu khí Tập đoàn Lê Xuân Huyên giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Công ty BSR.

Ngày 18/5/2018, Đảng ủy PVN ra Quyết định số 778-QĐ/ĐU chỉ định ông Lê Xuân Huyên, Chủ tịch HĐTV Công ty BSR tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, tham gia Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Cùng ngày, Hội đồng Thành viên PVN ban hành Quyết định số 862/QĐ-DKVN tiếp nhận và bổ nhiệm ông Hà Đổng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Bảo dưỡng và Sửa Chữa Công trình Dầu khí thuộc Tổng Công ty Bảo dưỡng Sửa chữa Công trình Dầu khí (PVMR) giữ chức Thành viên HĐTV Công ty BSR.

Ngày 21/5/2018, Hội đồng Thành viên Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn ban hành Quyết định số 1633/QĐ-BSR về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nghiêm Đức Dương, Phó Ban Quản lý Dự án Sông Hậu 1 giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Trưởng Ban Quản lý dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất.


  • PV