Văn hóa, du lịch

Hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới 2020

Thứ ba, 15/9/2020 | 14:35 GMT+7
Ngày 14/9, Tổng cục Du lịch có công văn số 1239/TCDL-HTQT gửi Sở Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các địa phương đề nghị tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới năm 2020.

Công văn nêu rõ, năm 2020, Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) kỷ niệm Ngày Du lịch thế giới 27/9 tại khu vực Mercosur gồm các nước: Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay và Chile với tư cách quan sát viên với chủ đề “Du lịch và phát triển nông thôn”.

Ngày Du lịch thế giới 2020

Mục tiêu của chương trình là hỗ trợ sự phục hồi kinh tế - xã hội và du lịch sau đại dịch Covid-19; thúc đẩy sự phát triển bền vững và bao trùm, góp phần thực hiện các mục tiêu bền vững của Liên Hợp Quốc.

Hưởng ứng chương trình, Tổng cục Du lịch đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi về Ngày Du lịch thế giới  đến các sở, cơ quan, địa phương thông qua những phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người lao động trong lĩnh vực du lịch và cộng đồng địa phương về vai trò của ngành du lịch đối với phát triển nông thôn.

Tổ chức các hoạt động, hội thảo chuyên đề về du lịch và phát triển nông thôn theo hình thức phù hợp với tình hình của địa phương, bên cạnh đó khuyến khích các doanh nghiệp du lịch địa phương hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới theo khả năng của từng đơn vị.

Khả Di