Chính phủ: Nếu tăng giá điện, phải cân nhắc mức thấp nhất

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu cân nhắc trong việc điều chỉnh tăng giá điện "ở mức thấp nhất". Giá xăng dầu, học phí, phí BOT, giá thuốc... cũng cần điều chỉnh theo hướng "hỗ trợ tăng trưởng kinh tế".

Đây là các nội dung trong văn bản vừa được Bộ Tài chính đưa ra thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá cả được tổ chức trước đó vào ngày 1/7.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương hoàn thiện lại phương án điều chỉnh giá điện tính đến tác động tới lạm phát và tăng trưởng kinh tế, đề xuất kịch bản điều hành giá điện trong năm 2017 theo hướng hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế.

Trong phương án này, ông Huệ yêu cầu Bộ Công Thương căn cứ vào diễn biến của nền kinh tế đến hết quý 3 để tính toán các phương án điều chỉnh giá điện.

Trong trường hợp cần thiết phải tăng giá điện, Bộ Công Thương cần cân nhắc điều chỉnh ở mức thấp nhất có thể, theo văn bản thông báo của Bộ Tài chính.

Đối với vấn đề bán than cho sản xuất điện, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục kiểm tra, rà soát, chủ trì hiệp thương giá "nếu các bên không thỏa thuận được mức giá than bán cho sản xuất điện khi hết thời gian thực hiện mức giá tạm thời" (ngày 31/8).

Về giá xăng dầu, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính tiếp tục điều hành giá xăng dầu theo Nghị định số 83 năm 2014, có tính toán mức độ tác động đến lạm phát kết hợp sử dụng quỹ bình ổn giá với liều lượng phù hợp.


  • Theo Tuổi Trẻ