Quốc tế

Chung tay bảo tồn bền vững đại dương

Để xây dựng một tương lai bền vững và thịnh vượng cho các thế hệ con người và hệ sinh thái biển, mới đây các nhà lãnh đạo của 14 quốc gia đưa ra chương trình hành động vì đại dương với hàng loạt biện pháp quan trọng có thể triển khai tại các nước.

Điện khí có thể gặp khó vì giá LNG tăng cao

Ngày 15/1, theo một báo cáo ngắn mới đây từ Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính (IEEFA), các thị trường mới nổi như Việt Nam, Pakistan và Bangladesh đang chuyển sang sử dụng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) để phát điện có khả năng bị ảnh hưởng bởi giá cả cao hơn và biến động hơn trong tương...

Singapore phát triển năng lượng sạch

Singapore sẽ tiếp tục khai thông “công tắc năng lượng” là khí tự nhiên, năng lượng mặt trời nhằm đạt được mục tiêu về một tương lai năng lượng hiệu quả và sạch.