Quốc tế

Năng lượng điện tại Myanmar

Năng lượng điện là một trong những yếu tố quyết định đến sự phát triển kinh tế - xã hội của mọi nền kinh tế quốc dân nói chung và Myanmar nói riêng.

Australia đặt mục tiêu dẫn đầu năng lượng sạch, mới

Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo, Chính phủ liên bang Australia sẽ chuyển hướng các khoản đầu tư vào phát triển các công nghệ năng lượng mới, bao gồm hydrogen, thu hồi và lưu trữ carbon, lithium, các loại thức ăn chăn nuôi gia súc bổ sung tiên tiến giúp giảm phát thải khí metan...