Quốc tế

Mỹ đẩy mạnh phát triển năng lượng bền vững

Cộng đồng ở khu vực nông thôn và vùng hẻo lánh thiếu khả năng tiếp cận với năng lượng bền vững tại Mỹ sẽ bắt đầu nhận được hơn 300 triệu USD để phát triển các nguồn năng lượng sạch giá rẻ.