Trong nước

Khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII

Ngày 4/10, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có bài phát biểu khai mạc quan trọng tại hội nghị.