Trong nước

Tạo lập hành lang pháp lý cho năng lượng tái tạo

Luật Điện lực (sửa đổi) cần tạo lập hành lang pháp lý cho năng lượng tái tạo và hoạt động nghiên cứu, tiếp nhận, chuyển giao công nghệ mới về năng lượng; phát triển và xuất khẩu điện gió ngoài khơi, sản xuất nhiên liệu xanh như hydro xanh, amoniac xanh…