Trong nước

Ngày 16/6, bế mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV

Theo chương trình, ngày 16/6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; Nghị quyết kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV và...