Năng lượng tái tạo

Bản tin năng lượng số 38/2023

Mới đây, tại Hà Nội, Tạp chí Năng lượng Sạch Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương tổ chức diễn đàn “Thúc đẩy tiến trình phát triển năng lượng xanh, sạch và bền vững tại Việt Nam”.

Khai mạc Diễn đàn Công nghệ và Năng lượng năm 2023

Ngày 29/9, Diễn đàn Công nghệ và Năng lượng năm 2023 do Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh tổ chức chính thức khai mạc tại Quảng Ninh.

Chia sẻ giải pháp thúc đẩy tiến trình phát triển năng lượng xanh, sạch và bền vững

Các đại biểu tham gia diễn đàn “Thúc đẩy tiến trình phát triển năng lượng xanh, sạch và bền vững tại Việt Nam” đã trao đổi, làm rõ thực trạng tiến trình phát triển năng lượng, đánh giá những cơ hội, thách thức cần đối mặt, thông qua đó đưa ra các đề xuất nhằm đẩy mạnh hơn nữa tiến trình phát triển...

Bản tin năng lượng số 37/2023

Theo các chuyên gia, cần có những giải pháp cụ thể liên quan tới việc làm, đào tạo các kỹ năng cho người lao động để phục vụ thực hiện mục tiêu chuyển đổi năng lượng công bằng tại Việt Nam.