Năng lượng tái tạo

Bản tin năng lượng số 40/2021

Mới đây, tại Hà Nội, Bộ Công Thương (Vụ Dầu khí và Than) phối hợp với Tạp chí Năng lượng Sạch Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức Diễn đàn Chuyển dịch năng lượng của Việt Nam hướng đến phát triển bền vững.