Năng lượng tái tạo

Bản tin năng lượng số 11/2023

Mới đây, Ban Kinh tế Trung ương (CEC) và Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội phối hợp tổ chức hội thảo “Thúc đẩy phát triển ngành điện gió ngoài khơi của Việt Nam: Kinh nghiệm quốc tế và các gợi ý chính sách” tại Hà Nội.