Năng lượng tái tạo

Bản tin năng lượng số 2/2022

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND về phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022.

Bản tin năng lượng số 1/2022

Tại Kon Tum, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa tổ chức lễ bàn giao công trình Nhà máy điện mặt trời Sê San 4 cho Công ty Phát triển thủy điện Sê San quản lý vận hành.