Năng lượng tái tạo

Bản tin năng lượng số 46/2020

Mới đây, Hội nghị Bộ trưởng năng lượng ASEAN lần thứ 38 và các Hội nghị liên quan chính thức khai mạc tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An chủ trì Hội nghị.

Bản tin năng lượng số 45/2020

TP Hà Nội rà soát tiến độ triển khai các dự án điện rác; Học viện Nông nghiệp Việt Nam, UBND tỉnh Ninh Thuận cùng Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) sẽ hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, trước hết tập trung vào việc phát triển nông nghiệp dưới hệ...

Nâng cao năng lực cho cán bộ tuyên truyền về năng lượng tái tạo

Ngày 12/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương và dự án Hỗ trợ kỹ thuật ngành năng lượng Việt Nam - EU (EVEF) tổ chức Lễ ký kết dự án “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp trong công tác thông tin, định hướng tuyên truyền về phát triển năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng ở...