Năng lượng tái tạo

Vận hành hiệu quả hệ thống điện có tỷ trọng năng lượng tái tạo cao

Nhóm Công tác kỹ thuật về tích hợp lưới điện và hạ tầng lưới điện, thuộc Nhóm Đối tác năng lượng Việt Nam đã vừa thảo luận về cách thức vận hành hệ thống điện có tỷ trọng năng lượng tái tạo cao, cập nhật những xu hướng phát triển và kinh nghiệm trên thế giới, cũng như đưa ra các đề xuất đối với hệ...

Bản tin năng lượng số 24/2022

Sau 5 năm thực hiện, dự án Lưới điện thông minh cho năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng (SGREEE) sẽ kết thúc hoạt động vào cuối tháng 6/2022. Ngày 23/6, Cục Điều tiết điện lực và Tổ chức Hợp tác Phát triển GIZ phối hợp tổ chức lễ tổng kết dự án tại Hà Nội.