Năng lượng tái tạo

Thu hút nguồn lực tài chính tư nhân cho chuyển đổi năng lượng

Ngày 21/9, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà có buổi họp trực tuyến với Chủ tịch COP26 cùng lãnh đạo các tổ chức tài chính, tín dụng quốc tế nhằm tìm giải pháp để hợp tác, thu hút các nguồn lực tài chính tư nhân cho việc chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam.