Lũy kế 8 tháng năm 2021, EVNSPC tiết kiệm 1 tỷ 196 triệu kWh

Theo báo cáo mới của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), sản lượng điện tiết kiệm của Tổng công ty trong tháng 8 là 150 triệu kWh, lũy kế 8 tháng là 1 tỷ 196 triệu kWh, tương ứng tiết kiệm 2,32% sản lượng điện thương phẩm thực hiện.