Phối hợp triển khai các chương trình điều chỉnh nhu cầu phụ tải điện tại Hà Nội

Ngày 22/3, tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) tổ chức hội nghị “Đảm bảo cung ứng điện mùa nắng nóng 2023” nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp triển khai các chương trình điều chỉnh nhu cầu phụ tải điện, góp phần nâng cao sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo cung ứng...