Quy hoạch, xây dựng

Thái Bình sẽ tập trung nghiên cứu phát triển điện gió, điện khí để tạo nguồn điện sạch

Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (theo Quyết định 1735/QĐ-TTg ngày 29/12/2023) nêu định hướng tỉnh Thái Bình sẽ tập trung nghiên cứu phát triển điện gió, điện khí để tạo nguồn điện sạch và cân bằng lượng phát thải.