Quy hoạch, xây dựng

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 2/5/2022, ngày 18/5, Bộ Tài chính đã tổng hợp báo cáo tóm tắt về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1045/QĐ-UBND phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở), với quy mô gần 11.000 ha, thuộc địa giới hành chính của 55 phường, xã thuộc 13 quận, huyện.