Quy hoạch, xây dựng

Quy hoạch tổng thể quốc gia phải bảo đảm chất lượng, khả thi

Phát biểu tại Hội nghị thẩm định Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng nhấn mạnh, Quy hoạch phải tuân thủ các quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng, khả thi, phù hợp tình hình đất nước, với tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược.

Chia cả nước thành 6 vùng kinh tế - xã hội

Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Qua đó, Chính phủ đã chỉ đạo sử dụng phương án phân vùng theo 6 vùng kinh tế - xã hội như hiện hành để thực hiện Luật Quy...