Quy hoạch, xây dựng

Thanh Hóa thu hút phát triển các nhà máy điện khí LNG

Theo Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Thủ tướng Chính phủ, thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa cần thu hút phát triển các nhà máy điện khí LNG, hình thành trung tâm điện khí LNG tại khu kinh tế Nghi Sơn.

Quảng Ninh phát triển công nghiệp năng lượng thân thiện với môi trường

Theo Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Quảng Ninh sẽ phát triển công nghiệp năng lượng thân thiện với môi trường; tiếp tục duy trì là một trung tâm năng lượng của quốc gia (một trong những trung tâm điện gió, điện khí LNG của...