Đô thị xanh

Hướng tới mục tiêu xây dựng các đô thị carbon thấp

Ngành xây dựng hướng tới mục tiêu xây dựng các đô thị carbon thấp giảm phát thải khí nhà kính, đô thị theo hướng đô thị xanh, có bản sắc, có tính tiên phong và dẫn dắt các hoạt động đổi mới sáng tạo, trở thành động lực của phát triển.

Đà Nẵng tiếp tục đoạt giải thưởng Thành phố thông minh

Hội đồng bình chọn giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2023 vừa công bố kết quả bình chọn thành phố Đà Nẵng đoạt giải thưởng Thành phố thông minh 2023. Đây là lần thứ tư liên tiếp, Đà Nẵng vinh dự được trao giải thưởng danh giá này.