Đô thị xanh

Tăng cường năng lực quản lý phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu

Bộ Xây dựng mới đây đã ban hành Quyết định số 148/QĐ-BXD ngày 5/3/2024 phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2024 của dự án “Hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực quản lý phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua xây dựng hệ thống thông tin quản lý quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam...

Hướng tới mục tiêu xây dựng các đô thị carbon thấp

Ngành xây dựng hướng tới mục tiêu xây dựng các đô thị carbon thấp giảm phát thải khí nhà kính, đô thị theo hướng đô thị xanh, có bản sắc, có tính tiên phong và dẫn dắt các hoạt động đổi mới sáng tạo, trở thành động lực của phát triển.