Đô thị xanh

Tăng cường năng lực quản lý phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu

Ngày 21/4, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ khởi động dự án hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường năng lực quản lý phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua xây dựng hệ thống thông tin quản lý quy hoạch và phát triển đô thị...