Cuộc sống và pháp luật

Chính phủ bổ sung một số điều về nhãn hàng hóa

Nghị định 111/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 15 về xuất xứ hàng hóa. Cụ thể, tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu tự xác định và ghi xuất xứ hàng hóa nhằm bảo đảm trung thực, chính xác, tuân thủ các quy định pháp luật về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hàng hóa sản xuất tại Việt...

Hàng loạt chính sách kinh tế mới sẽ có hiệu lực từ 1/10

NLSVN - Những chính sách mới như: doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ mới; quy định mới về đăng kiểm ô tô, ban hành mẫu giấy xác nhận mới để mua nhà ở xã hội được áp dụng từ 1/10 phù hợp với điều kiện xã hội cũng như tháo gỡ được những vướng mắc, tồn tại trước đó.