Cuộc sống và pháp luật

Lâm Đồng: Đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh/chỉnh trang đô thị

Trước 17 giờ hôm nay (04/5), các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng phải cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh/chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh, đây là Văn bản “hỏa tốc” của UBND tỉnh Lâm...

Chính phủ bổ sung một số điều về nhãn hàng hóa

Nghị định 111/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 15 về xuất xứ hàng hóa. Cụ thể, tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu tự xác định và ghi xuất xứ hàng hóa nhằm bảo đảm trung thực, chính xác, tuân thủ các quy định pháp luật về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hàng hóa sản xuất tại Việt...