Tiếp tục có chính sách điều chỉnh phù hợp để ổn định giá xăng dầu trong nước

Căn cứ vào diễn biến thực tế của giá xăng dầu trên thế giới và tại Việt Nam ở từng thời điểm, từ nay đến cuối năm, Bộ Tài chính sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền có những động thái hoặc chính sách điều chỉnh cho phù hợp nhằm mục tiêu ổn định giá xăng dầu trong nước, hỗ trợ cho phát triển kinh tế - xã hội...

Tiếp tục đảm bảo nguồn cung xăng dầu

Bộ Công Thương đã triển khai các giải pháp nhằm tiếp tục đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh và phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân.