Kết nối

Cần tạo sự chuyển biến thực sự về ý thức để tiến tới một nền kinh tế xanh

Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, hành trình hướng tới giảm phát thải ròng bằng không không thể thành công nếu không có sự góp sức của người dân, vì vậy cần tiếp tục chuyển tải các thông tin chi tiết hơn, dễ hiểu hơn, phù hợp với đa số quần chúng để tạo sự chuyển biến thực sự về ý thức tiêu dùng...