Kết nối

Việt Nam hướng tới nền kinh tế xanh, phát triển bền vững

Ngày 10/4, diễn đàn Nhịp cầu phát triển Việt Nam 2024 (Vietnam Connect Forum) lần thứ 4 diễn ra tại Hải Phòng với chủ đề “Việt Nam hướng tới nền kinh tế xanh, bền vững: Từ chiến lược, chính sách của Chính phủ tới các sáng kiến, giải pháp của địa phương và doanh nghiệp”.

Xúc tiến du lịch giữa các thành phố toàn cầu

“Tăng cường quảng bá và xây dựng thương hiệu điểm đến” là chủ đề Hội nghị khu vực của Tổ chức Xúc tiến du lịch các thành phố toàn cầu (TPO) diễn ra tại Đà Lạt, chiều 21/3. Tham dự có Ban thư ký TPO và 6 thành phố thành viên của Việt Nam là Đà Lạt, Hà Nội, Vũng Tàu, Long An, Phan Thiết, thành phố Hồ...