Kết nối

Đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHXH cho một số đối tượng

Mới đây, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đề xuất nâng mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình từ 30% lên 50% và nâng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho người tham gia.

Du lịch online dịp nghỉ lễ

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để vừa đảm bảo sức khỏe mà vẫn đáp ứng nhu cầu giải trí trong dịp nghỉ lễ, mọi người có thể tham gia các triển lãm trực tuyến hoặc khám phá kho tư liệu lịch sử, văn hóa giá trị của quốc gia ngay tại nhà.