Than - Khoáng sản

Thúc đẩy ứng dụng công nghệ than sạch

Trung tâm ASEAN về năng lượng (ASEAN Centre for Energy - ACE) và Hiệp hội Than thế giới (World Coal Association - WCA) vừa ký biên bản ghi nhớ (MOU) thời hạn 3 năm nhằm cung cấp khả năng tiếp cận tới nguồn năng lượng sạch, đáng tin cậy, chi phí thấp cho các nước đang phát triển trong khu vực ASEAN.