Than - Khoáng sản

Đảm bảo cung cấp than cho sản xuất điện

Bộ Công Thương yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được để thiếu than cho sản xuất điện theo cam kết tại hợp đồng mua bán, cung cấp than đã ký.

Kế hoạch xuất khẩu than năm 2022

Vừa qua, Bộ Công Thương đã ban hành công văn số 887/BCT-DKT gửi Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc về việc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về kế hoạch xuất khẩu than năm 2022.