Than - Khoáng sản

Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khoáng sản

Đây là Văn bản của Cục Khoáng sản Việt Nam (số 2809, ngày 25/10/2023) vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh này triển khai thực hiện. Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu thực hiện từ ngày 26/10 và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/11/2023.