Than - Khoáng sản

Lộ trình phát triển thị trường than

Đề án phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã nêu cụ thể về lộ trình phát triển thị trường than trong thời gian tới đây.

Thúc đẩy ứng dụng công nghệ than sạch

Trung tâm ASEAN về năng lượng (ASEAN Centre for Energy - ACE) và Hiệp hội Than thế giới (World Coal Association - WCA) vừa ký biên bản ghi nhớ (MOU) thời hạn 3 năm nhằm cung cấp khả năng tiếp cận tới nguồn năng lượng sạch, đáng tin cậy, chi phí thấp cho các nước đang phát triển trong khu vực ASEAN.