Tin tức

ADB dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,5% trong năm 2022

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) giữ nguyên triển vọng kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 6,5% trong năm 2022 và 6,7% năm 2023, theo ấn bản cập nhật của báo cáo kinh tế hàng đầu của ADB được công bố ngày 21/9.

WB: Cần khuyến khích sản xuất và sử dụng năng lượng thay thế

Trong bản tin Cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 9 năm 2022 của Ngân hàng Thế giới (WB), cơ quan này nhấn mạnh, khuyến khích sản xuất, sử dụng năng lượng thay thế là cách để giảm sự phụ thuộc của nền kinh tế vào nhiên liệu nhập khẩu và thúc đẩy tăng trưởng xanh.