Tin tức

Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam đề nghị gia hạn thời hạn phát điện thương mại

Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam đã có văn bản kính gửi Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, Ngành liên quan để đề nghị gia hạn thời điểm phát điện thương mại từ 3-6 tháng, của các Dự án điện gió đang thực hiện theo Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg ngày 10/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm tránh việc hàng...