Nghiên cứu - Trao đổi

Hơi nước từ nhà máy điện sẽ được thu giữ thành nước tinh khiết

Các nhà máy điện hạt nhân và nhiên liệu hóa thạch cần tiêu thụ một lượng lớn nước để làm mát, sau đó sẽ thải ra môi trường lượng nước đó dưới dạng hơi nước. Để tránh lãng phí tài nguyên nước trên, các kỹ sư của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ đã phát triển một hệ thống có thể thu giữ và...

Nghiên cứu mô hình kết hợp điện gió ngoài khơi sản xuất hydro

Dự kiến đề tài “Nghiên cứu mô hình kết hợp điện gió ngoài khơi sản xuất hydro bằng phương pháp điện phân trong điều kiện Việt Nam – Tính toán dự án điển hình quy mô công suất 150MW” sẽ được Công ty CP tư vấn xây dựng điện 2 (PECC2) hoàn thành vào tháng 2/2022.