Nghiên cứu - Trao đổi

Phát triển công nghệ trong lĩnh vực năng lượng gió

Công nghiệp năng lượng điện gió đang có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ tại Việt Nam. Thời gian tới, chúng ta cần tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ trong lĩnh vực năng lượng gió nhằm góp phần chuyển dịch ngành năng lượng một cách bền vững.

Quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001 trong doanh nghiệp

Năng lượng là một nhân tố chủ chốt đóng vai trò vô cùng quan trọng trong mọi hoạt động của doanh nghiệp. Việc khai thác và sử dụng các tài nguyên năng lượng chưa hợp lý khiến cho nguồn năng lượng bị thiếu hụt và chi phí dành cho năng lượng ngày càng tăng đang dần trở thành một thách thức đối với các...