Nghiên cứu - Trao đổi

Bê tông thông minh có thể sản xuất điện

Các kỹ sư ở Đại học Pittsburgh (Pitt) của Mỹ phát triển một loại bê tông thông minh đa năng siêu nhẹ, có thể điều chỉnh đặc tính cho nhiều công trình khác nhau và tự sản xuất điện.

Sản xuất điện sạch từ không khí

Các nhà nghiên cứu Đại học Monash (Australia) phát hiện một loại enzyme mới có thể sử dụng lượng nhỏ hydro có sẵn trong không khí để tạo ra điện.