Nghiên cứu - Trao đổi

Phát triển công nghệ trong lĩnh vực năng lượng gió

Công nghiệp năng lượng điện gió đang có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ tại Việt Nam. Thời gian tới, chúng ta cần tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ trong lĩnh vực năng lượng gió nhằm góp phần chuyển dịch ngành năng lượng một cách bền vững.