Nước sạch

Tăng cường cung cấp các dịch vụ nước sạch, vệ sinh môi trường cho cộng đồng

Dịch Covid-19 đã cho thấy tầm quan trọng và nhu cầu cấp thiết phải được rửa tay thường xuyên bằng nước sạch trong cộng đồng. Theo báo cáo tháng 7/2021 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), hàng tỷ người trên thế giới sẽ không thể tiếp cận các dịch vụ nước uống, vệ...

Việt Nam kêu gọi hợp tác, chia sẻ công bằng, hợp lý tài nguyên nước

Mới đây, Hội nghị cấp Bộ trưởng trong khuôn khổ sáng kiến “Đối thoại về nước vì kết quả của sáng kiến Bonn 2021: Tăng tốc triển khai liên ngành Mục tiêu phát triển bền vững số 6 (SDG 6)" đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Tham gia hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công...

Bộ Tài chính ban hành khung giá nước sạch mới

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 44/2021/TT-BTC quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/8/2021.