Nước sạch

Ứng dụng công nghệ bức xạ ion hoá trong xử lý nước thải ở Việt Nam đã có kết quả khả quan

NLSVN - Theo Cục năng lượng nguyên tử, phương pháp oxi hóa tiên tiến (Advanced Oxidation Processes, AOP) ứng dụng bức xạ ion hóa là một trong những công nghệ xử lý nước thải tiên tiến đã được nghiên cứu và đưa vào sử dụng trên thế giới. Ở Việt Nam, công nghệ này, vẫn đang gặp nhiều khó khăn và thách...