Nước sạch

Bốn giải pháp cấp bách bảo vệ nguồn nước sinh hoạt

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có văn bản hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố thực hiện các giải pháp bảo vệ nguồn nước cấp cho các mục đích sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh nước sạch theo Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý hoạt...

Bộ Tài chính: Công bố dự thảo sửa khung giá nước sạch

Mới đây, Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Thông tư quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị cấp nước, cơ quan quản lý thực hiện thuận lợi, bảo đảm quyền lợi của khách hàng sử dụng nước.

Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn hồ, đập

Ngày 16/9, phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề cập đến vấn đề “An ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ, đập” đã diễn ra dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển.