Nước sạch

Thực hiện Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Đồng Nai

Ngày 05/02, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Đồng Nai thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Văn bản 741 của Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành.