Bất động sản

Bản tin bất động sản số 18/2022

Bộ Xây dựng cho biết trong quý I/2022, các doanh nghiệp bất động sản dẫn đầu về giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp, với tổng giá trị phát hành trái phiếu bất động sản khoảng 17.211 tỷ đồng, chiếm 43,36% tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường.

Bản tin bất động sản số 13/2022

Trước tình trạng gom đất để san nền, phân lô, tách thửa, làm giá rồi chào bán tràn lan, gây bất ổn cho thị trường bất động sản, một số địa phương đã yêu cầu tạm dừng giải quyết thủ tục liên quan đến chia tách thửa đối với đất nông nghiệp...

Bản tin bất động sản số 12/2022

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng sử dụng đất của dự án chậm triển khai là việc cần thiết để có phương án đưa vào sử dụng hiệu quả, tránh để hoang hóa, lãng phí.