Bất động sản

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật Đất đai

Ngày 19/2, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 bao gồm Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Lên kế hoạch triển khai thực hiện Luật Đất đai sửa đổi

Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Chính phủ, ngày 22/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một số Bộ, ngành hữu quan về kế hoạch triển khai thực hiện Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5.

Quốc hội thông qua Luật Đất đai sửa đổi

Ngày 18/1, tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với 432/477 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 87,63% tổng số đại biểu).