Nông nghiệp sạch

Nông nghiệp hữu cơ và chuyển đổi số

Nông nghiệp hữu cơ ứng dụng chuyển đổi số và nâng cao giá trị và phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu là chủ đề Hội thảo và Diễn đàn diễn ra tại Đà Lạt ngày 11/4. Sự kiện do Trung tâm Khuyến nông quốc gia và Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Lâm Đồng phối hợp tổ chức với trên 250 đại...