Nông nghiệp sạch

Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp gắn với Nghị quyết 01/NQ-CP

Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc...

Tăng cường hợp tác quốc tế để giảm phát thải ngành nông nghiệp

Nhân chuyến công tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh COP27, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Đỗ Anh Tuấn đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đến làm việc với một số đối tác, nhằm tăng cường quan hệ và huy động tài chính cho thích ứng và giảm nhẹ tác động của...