Chuyên đề

Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả: Giải pháp rẻ nhất giúp tăng nguồn cung cho hệ thống năng lượng

Đây là vấn đề được nhận định tại “Diễn đàn Công nghệ và Năng lượng Việt Nam 2022” với chủ đề “Giải pháp tiết kiệm năng lượng đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng trong bối cảnh mới” do Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức ngày 16/9 tại Hà Nội.