Chuyên đề

Nông nghiệp hữu cơ và chuyển đổi số

Nông nghiệp hữu cơ ứng dụng chuyển đổi số và nâng cao giá trị và phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu là chủ đề Hội thảo và Diễn đàn diễn ra tại Đà Lạt ngày 11/4. Sự kiện do Trung tâm Khuyến nông quốc gia và Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Lâm Đồng phối hợp tổ chức với trên 250 đại...

Bộ Công Thương yêu cầu đẩy mạnh thực hiện chỉ thị của Thủ tướng về tiết kiệm điện

Mới đây, Bộ Công Thương có văn bản số 2295/BCT-TKNL gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo.