Giao thông xanh

Đề xuất hỗ trợ 1.000 USD cho người Việt mua ô tô điện

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã có văn bản gửi tới 7 Bộ, Hiệp hội Các nhà Sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và 5 công ty sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước để lấy ý kiến lần 2 về chính sách hỗ trợ chuyển đổi sang ô tô điện, sử dụng năng lượng xanh, trong đó nổi bật là chính sách hỗ trợ 1.000 USD cho...