Sản phẩm, công nghệ

Sử dụng các dịch vụ về điện liên tục mọi lúc mọi nơi

Để hỗ trợ tối đa cho khách hàng sử dụng điện trước sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã tăng cường mở rộng các kênh tiếp nhận và tra cứu thông tin, giúp khách hàng có thể trực tiếp sử dụng các dịch vụ về điện mọi lúc, mọi nơi và liên tục 24/24g.