Sản phẩm, công nghệ

Pin giấy in phân hủy sinh học

rong một thí nghiệm chứng minh ý tưởng, các nhà khoa học Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore cho thấy, một tấm pin giấy in hình vuông kích thước 4cm x 4cm có thể cung cấp năng lượng cho một chiếc quạt điện nhỏ 45 phút. Uốn hoặc xoắn pin không làm gián đoạn nguồn điện.