Sản phẩm, công nghệ

Đánh giá dự án Hiệu quả lưới điện truyền tải

Mới đây, đoàn đánh giá độc lập của Ngân hàng Thế giới (đoàn IEG) đã làm việc với các Bộ, ngành, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và các đơn vị nhằm đánh giá dự án Hiệu quả lưới điện truyền tải (TEP) vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).