Sản phẩm, công nghệ

29 công trình xuất sắc được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ

Hai giải thưởng cao quý nhất được Nhà nước ghi nhận, tôn vinh, trao tặng các nhà khoa học, tác giả của các công trình đặc biệt xuất sắc, có giá trị cao về khoa học và công nghệ, áp dụng hiệu quả trong cuộc sống, có đóng góp lớn, tạo đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế...

Truyền hình trực tiếp lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ

Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ là giải thưởng cao quý nhất của Nhà nước tặng cho các tác giả, đồng tác giả của các công trình, cụm công trình xuất sắc về khoa học và công nghệ, có đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc...