Năng lượng phát triển

Thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện

Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Cục Điều tiết điện lực, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo tập trung triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII; thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân…

Thực hiện Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Đồng Nai

Mười tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương liên quan đến lưu vực sông Đồng Nai bắt đầu phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 8 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê...