Năng lượng phát triển

Ngành Hệ thống điện – Đại học Bách Khoa Hà Nội, địa chỉ đỏ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho EVNNPC

Bộ môn Hệ thống điện, nay là khoa Điện, trường Điện – Điện tử, Đại học Bách Khoa Hà Nội là địa chỉ đỏ cung cấp cho Tổng công ty Điện lực miền Bắc những lãnh đạo tài năng, kỹ sư giỏi, cán bộ tâm huyết vì mục tiêu xây dựng và phát triển hệ thống điện Việt Nam phát triển lớn mạnh, phục vụ sự nghiệp...