Năng lượng phát triển

EVNNPC triển khai nhiều hoạt động trong Tháng tri ân khách hàng 2020

Tháng Tri ân khách hàng năm 2020 là hoạt động thường niên sẽ được Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) triển khai tại 27 tỉnh/thành phố miền Bắc, địa bàn Tổng công ty thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành và cung ứng điện với nguyên tắc “Thực tế, phù hợp, có sức lan tỏa”.