Năng lượng phát triển

Hoàn thành nâng công suất trạm biến áp 220kV Sơn Hà

Tại tỉnh Quảng Ngãi, Ban quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB) thuộc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) vừa hoàn hoàn thành dự án nâng công suất trạm biến áp (TBA) 220kV Sơn Hà vượt tiến độ hơn 2 tháng.