Năng lượng phát triển

Đưa năng lượng vào chương trình giám sát của Quốc hội

Ngày 23/5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội thảo luận toàn thể tại hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023.

EVNGENCO1 hướng tới hoàn thành kế hoạch 6 tháng mùa khô

Tháng 4/2022, tần suất nước về các hồ thủy điện của EVNGENCO1 tiếp tục diễn biến tốt. Các đơn vị thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa đảm bảo chất lượng và tiến độ được phê duyệt. Công tác cung ứng than bước đầu đã được cải thiện.