Năng lượng gió

Phát triển hạ tầng điện khí và điện gió tại Việt Nam

Ngày 12/5, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức Diễn đàn Năng lượng sạch Việt Nam lần thứ 3 với chủ đề “Phát triển hạ tầng điện khí và điện gió tại Việt Nam”.

Hỗ trợ phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam

Ngày 12/4, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) phối hợp tổ chức hội thảo “Các vấn đề kỹ thuật liên quan đến kết nối lưới, quản lý vận hành và phát triển các dự án điện gió ngoài khơi”