Năng lượng gió

Ký kết hợp tác phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam

Mới đây, Công ty TNHH Doosan Enerbility Việt Nam (Doosan Vina) ký biên bản ghi nhớ (MOU) “Hợp tác phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam” với Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản) nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh mới của hai đơn vị trong lĩnh vực năng lượng xanh và bền vững.

Công suất điện gió ngoài khơi tăng trưởng mạnh mẽ trên toàn cầu

Theo Báo cáo điện gió ngoài khơi toàn cầu mới công bố của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC), điện gió ngoài khơi đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng trên toàn cầu sau khi năm 2023 chứng kiến mức lắp đặt hàng năm cao thứ hai trong lịch sử cũng như những phát triển chính sách quan trọng đặt nền móng...