Ngành dầu khí thích ứng với quá trình chuyển đổi năng lượng

Báo cáo đặc biệt của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cho biết, các nhà sản xuất dầu mỏ phải lựa chọn giữa việc góp phần gây ra cuộc khủng hoảng khí hậu ngày càng sâu sắc hoặc trở thành một phần của giải pháp bằng cách chuyển sang sử dụng năng lượng sạch.