Cập nhật về Chương trình liên kết đường ống dẫn khí ASEAN

Tại Hội nghị Quan chức cấp cao Năng lượng ASEAN lần thứ 40, Tổng thư ký Hội đồng Dầu khí ASEAN (ASCOPE) Trần Hồng Nam đã trình bày tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022 của Chương trình liên kết đường ống dẫn khí ASEAN (Trans ASEAN Gas Pipeline) trong tổng thể Kế hoạch hành động ASEAN về năng lượng...