Kho nổi LPG miền Bắc tiếp nhận chuyến tàu LPG lạnh đầu tiên

Mới đây, Công ty Kinh doanh sản phẩm Khí (PVGAS Trading) – đơn vị trực thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tiếp nhận thành công chuyến tàu LPG lạnh đầu tiên về kho nổi chứa LPG tại điểm neo O2 thuộc khu neo chuyển tải Hải Hà, Diêm Điền, Thái Bình.