Công trình xanh

Kiến trúc bền vững vì một tương lai không carbon

Sử dụng các vật liệu hiện đại như aerogel, vật liệu nano, sợi thủy tinh, bọt kim loại, bê tông sóng... đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn năng lượng sẽ là những giải pháp hiệu quả cho công trình, thành phố bền vững, không carbon trong tương lai.