Công trình xanh

Phát triển đô thị xanh, ứng phó biến đổi khí hậu

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW đã đề ra 15 nhóm chỉ tiêu cụ thể hướng tới phát triển đô thị xanh, đảm bảo vệ sinh môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó biến đổi khí hậu, thông minh và phát triển bền vững.

Những con đường năng lượng bền vững

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu và biến đổi khí hậu đang gia tăng với mức độ và cường độ chưa từng có, các nhà khoa học, các công ty, tổ chức của Mỹ và châu Âu đang ráo riết tìm các giải pháp thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng xanh.

Kiến tạo môi trường sống xanh và thông minh

Viện Kiến trúc quốc gia vừa phối hợp tổ chức hội thảo “Kiến tạo môi trường sống xanh và thông minh cho con người”. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam 2022 do Bộ Xây dựng phát động.