Năng lượng sạch

Bản tin năng lượng số 5/2023

Theo báo cáo của tổ chức nghiên cứu BloombergNEF vừa công bố, trong năm 2022, tổng số vốn đầu tư cho ngành năng lượng xanh đã vượt 1.000 tỷ USD.