Năng lượng sạch

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bảo đảm chất lượng, tính khả thi của nghị định về cơ chế DPPA

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 259/TB-VPCP ngày 12/6/2024 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc xây dựng, ban hành Nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn (cơ chế DPPA).

Bản tin năng lượng số 20/2024

Theo Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), đầu tư vào năng lượng sạch và hệ thống cơ sở hạ tầng trên toàn cầu dự kiến đạt 2.000 tỷ USD trong năm 2024. Ước tính, mức đầu tư này sẽ gấp đôi mức đầu tư cho nhiên liệu hóa thạch.

Tạo thuận lợi trong mua bán trực tiếp điện tái tạo

Ngày 7/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, thảo luận, cho ý kiến về nội dung dự thảo Nghị định quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn (DPPA).