Năng lượng sạch

Bản tin năng lượng số 6/2024

Tại Hà Nội, mới đây, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị (trực tiếp và trực tuyến với các địa phương) triển khai Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 165/QĐ-TTg ngày 07/2/2024.

Xây dựng chính sách khả thi để thúc đẩy phát triển năng lượng hydrogen

Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp ngành năng lượng và các hiệp hội ngành nghề chủ động nghiên cứu, đề xuất và tích cực tham gia với các cơ quan có thẩm quyền trong việc xây dựng, ban hành quy định, cơ chế, chính sách khả thi để thúc đẩy phát triển năng lượng...