Năng lượng sạch

Chia sẻ giải pháp thúc đẩy tiến trình phát triển năng lượng xanh, sạch và bền vững

Các đại biểu tham gia diễn đàn “Thúc đẩy tiến trình phát triển năng lượng xanh, sạch và bền vững tại Việt Nam” đã trao đổi, làm rõ thực trạng tiến trình phát triển năng lượng, đánh giá những cơ hội, thách thức cần đối mặt, thông qua đó đưa ra các đề xuất nhằm đẩy mạnh hơn nữa tiến trình phát triển...

Bản tin năng lượng số 37/2023

Theo các chuyên gia, cần có những giải pháp cụ thể liên quan tới việc làm, đào tạo các kỹ năng cho người lao động để phục vụ thực hiện mục tiêu chuyển đổi năng lượng công bằng tại Việt Nam.