Năng lượng sạch

Bản tin năng lượng số 20/2023

Thủ tướng Chính phủ mới đây đã ban hành Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII).