Khoa học công nghệ

Mô-đun lớn hơn có đem lại giá trị cao hơn hay không?

Trong thời kỳ giá cả điện mặt trời ngày càng trở nên cạnh tranh hơn, các nhà máy quang điện (PV) công nghệ tiên tiến được trang bị các mô-đun năng lượng mặt trời hiệu suất cao đang dần được người tiêu dùng toàn cầu chú ý.

Chuyển đổi số trong lĩnh vực truyền tải điện

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) đã đề ra mục tiêu, lộ trình cùng những giải pháp cụ thể để đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong lĩnh vực truyền tải điện, hướng tới trở thành tổ chức truyền tải điện tiên tiến trên thế giới.