Văn hóa, du lịch

Đà Lạt hướng đến Thành phố Di sản thế giới

Thành phố sáng tạo toàn cầu theo tiêu chí UNESCO của Đà Lạt dự kiến hoàn thành hồ sơ thẩm định tháng 10/2023 và sẽ công bố vào tháng 12/2023, nhân kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển. Năng lượng tích cực này giúp chính quyền và nhân dân Đà Lạt đang tiếp tục triển khai xây dựng hồ sơ...