Kinh tế xanh

Xanh hóa doanh nghiệp là xu hướng toàn cầu

Xu hướng xanh hóa doanh nghiệp đang ngày càng trở nên phổ biến trên toàn cầu, không chỉ do áp lực từ biến đổi khí hậu mà còn bởi những lợi ích kinh tế và xã hội mà nó mang lại.