Kinh tế xanh

Triển khai Chỉ số xanh vì sự phát triển bền vững

Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam (SPVB) vừa ký bản ghi nhớ về hợp tác triển khai Chỉ số xanh (Green Index), hướng đến các hoạt động đầu tư và kinh doanh xanh, bền vững.