Kinh tế xanh

Dần chuyển hướng sang xúc tiến thương mại trực tuyến

Trước tác động mạnh mẽ từ dịch Covid-19, xúc tiến thương mại (XTTM) theo kiểu truyền thống dần bộc lộ nhiều khó khăn, đòi hỏi hướng đi mới phù hợp hơn. Trong tình hình đó, XTTM và xuất khẩu hàng hóa theo hình thức trực tuyến nổi lên như một hướng đi tất yếu của doanh nghiệp (DN).

Giảm thiểu rác thải nhựa trong doanh nghiệp vừa và nhỏ hướng đến kinh tế tuần hoàn

Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi đã thay đổi cách tiếp cận quản lý môi trường, trong đó mở rộng trách nhiệm của doanh nghiệp đối với một sản phẩm, kể cả khi sản phẩm đấy trở thành rác thải. Do đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng cần thay đổi nhận thức, thay đổi hành vi và tìm kiếm các giải pháp giảm...

Hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân kinh doanh bền vững

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hiện đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2021 - 2025.