Kinh tế xanh

Chuẩn bị cho Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn mới

Mới đây, tại Hội nghị tham vấn xây dựng Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045, hướng tới 2050, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, Việt Nam hoàn toàn có thể đi đầu trong khu vực về tăng trưởng xanh để phát triển bền vững trong 20...