Cuộc sống xanh

Bản tin môi trường số 5/2023

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 622/QĐ-UBND về việc kiện toàn tổ chức và hoạt động Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố Hà Nội.

Bản tin bất động sản số 5/2023

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Quyết định số 120/QĐ-BTNMT ngày 30/1/2023 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Bản tin môi trường số 4/2023

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng phối hợp với thành phố Hà Nội tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” mừng xuân Quý Mão năm 2023.