Cuộc sống xanh

Ký kết triển khai giải pháp xanh, hướng đến phát triển bền vững

Ngày 23/2, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh (CITENCO) và Công ty Đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong đảm bảo và nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường đô thị, an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.