Cuộc sống xanh

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật Đất đai

Ngày 19/2, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 bao gồm Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Hướng tới mục tiêu xây dựng các đô thị carbon thấp

Ngành xây dựng hướng tới mục tiêu xây dựng các đô thị carbon thấp giảm phát thải khí nhà kính, đô thị theo hướng đô thị xanh, có bản sắc, có tính tiên phong và dẫn dắt các hoạt động đổi mới sáng tạo, trở thành động lực của phát triển.