Tiết kiệm điện năng

Phát động thực hành tiết kiệm điện và tổ chức Giải chạy hưởng ứng Giờ Trái đất 2024

Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) cùng Tạp chí Công Thương sẽ phối hợp tổ chức Lễ phát động toàn dân thực hiện tiết kiệm điện và Giải chạy hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2024 theo 2 hình thức trực tuyến (online) và trực tiếp (offline) vào trung tuần tháng 3 tới.