Tiết kiệm điện năng

Tập huấn kỹ thuật truyền thông trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Tại Vĩnh Phúc, trong 2 ngày 18 - 19/1, Bộ Công Thương phối hợp với Dự án hỗ trợ kỹ thuật Chương trình năng lượng phát thải thấp của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức hội thảo kỹ thuật truyền thông trong triển khai chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai...