Tiết kiệm điện năng

EVNNPC kêu gọi cộng đồng thực hiện những giải pháp cấp thiết về tiết kiệm điện

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tiếp tục truyền thông, kêu gọi, khuyến khích các ngành, đơn vị từ khối cơ quan hành chính nhà nước, doanh nghiệp, các cấp chính quyền, khách hàng và toàn thể nhân dân thực hiện những giải pháp cấp thiết về tiết kiệm điện, điều chỉnh phụ tải, thực hiện Tiết...