Năng lượng mặt trời

Bản tin năng lượng số 37/2022

Mới đây, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND TPHCM khởi động một dự án nhằm thúc đẩy các giải pháp năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả để giải quyết những thách thức về năng lượng đô thị của thành phố.