Năng lượng mặt trời

Điện mặt trời cho tương lai

Ngày 09/1, tại TPHMC, Công ty Hoa Nam phối hợp với đối tác Huawei tổ chức hội thảo với chủ đề “Điện mặt trời cho tương lai”.