Năng lượng mặt trời

Thông tin về việc kiểm tra các dự án điện mặt trời

Qua công tác kiểm tra hồ sơ và thực địa một số dự án phát triển điện mặt trời, trong đó có điện mặt trời mái nhà tại một số tỉnh, thành phố, đoàn kiểm tra Bộ Công Thương đã phát hiện một số tồn tại trong quá trình thực hiện dự án trên địa bàn các địa phương.

Tìm cách gỡ khó cho nhà đầu tư phát triển dự án điện mặt trời

Để giải quyết vấn đề giảm phát các dự án năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương đang nghiên cứu cơ chế, đồng bộ chính sách khuyến khích để phát triển hệ thống tích trữ; đồng thời đang nghiên cứu chính sách về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử...