Năng lượng mặt trời

EVNSPC hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2022

“Trong năm 2022, dù gặp nhiều khó khăn nhưng Tổng công ty Điện lực miền Nam đã hoàn thành suất sắc các chỉ tiêu được giao, cả về hoặt động sản xuất kinh doanh lẫn dịch vụ khách hàng”, Tổng giám đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) Trần Đình Nhân đánh giá tại hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh...