Năng lượng mặt trời

Dịch vụ mới: Làm vệ sinh pin năng lượng mặt trời

Công việc làm vệ sinh cho những tấm pin năng lượng mặt trời lâu nay đa số điều do chủ đầu tư tự làm và rất thiếu khoa học. Để làm tăng độ bền và hiệu suất cho khoảng hàng chục triệu tấm pin, một số doanh nghiệp đã cho ra đời dịch vụ làm vệ sinh pin năng lượng mặt trời chuyên nghiệp và đắt hàng.