Môi trường

Phát động chiến dịch Mùa hè xanh năm 2024

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của hơn 30 trường, viện, đơn vị vừa hợp tác với Quỹ Vì tương lai xanh, Tập đoàn Vingroup tổ chức ra quân và phát động chiến dịch Mùa hè xanh năm 2024.