Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè: Sản lượng qua kho đạt 3 triệu m3/tấn

Thứ sáu, 5/7/2019 | 09:50 GMT+7
Trong nửa đầu năm 2019, tổng sản lượng xăng dầu qua Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè đạt 3 triệu m3/tấn.

Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè (TKNB/Tổng kho) vừa tổ chức sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019.

Theo TKNB, kết quả 6 tháng đầu năm 2019, hầu hết các chỉ tiêu KPI đều đạt: đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng kho; năng suất lao động tăng 3,2 % so với cùng kỳ 2018; tổng sản lượng qua kho đạt 3 triệu m3/tấn; tần suất vòng quay bồn bể tăng, bình quân đạt 8,4 vòng/năm; thời gian lưu tàu bình quân giảm 11,6% so với năm 2018; tỷ lệ hao hụt xăng dầu thấp hơn định mức.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến sự hài lòng cho khách hàng, đồng thời tiết giảm chi phí, gia tăng năng suất lao động, Tổng kho triển khai hiệu quả, đồng bộ các bước cải tiến quy trình thủ tục trong giao nhận xăng dầu theo chỉ đạo của Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) như: ngừng lấy mẫu cho tất cả phương tiện nhận hàng đường bộ (từ ngày 01/01/2019); triển khai thí điểm phần mềm quản lý đơn hàng trực tuyến SMO từ 01/03/2019; xây dựng và tổ chức tốt phương án xuất hàng đêm theo chỉ đạo của UBND TPHCM, công ty và phục vụ nhu cầu của khách hàng; phối hợp triển khai thử nghiệm chương trình tích hợp ngược; rhực hiện in ticke mẫu, hoàn thành chương trình quản lý niêm, quản lý mức dầu, bỏ sổ ghi chép thủ công; đầu tư nâng cấp, cải tạo mặt bằng kho, giao thông nội bộ, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp trong toàn Tổng kho...

Trong những tháng còn lại của năm 2019, Tổng kho đề ra mục tiêu: giảm thời gian lưu tàu tối thiểu 10% so với thực hiện năm 2018; phối hợp với ban Tự động hóa xuất hàng đường bộ Công ty để xây dựng quy trình, thủ tục xuất hàng bằng công nghệ định danh bảo đảm an toàn, hiệu quả, tiến tiến, hiện đại, văn minh. Đồng thời, tiếp tục đầu tư nâng cấp, cải tạo mặt bằng kho, giao thông nội bộ, chống ngập trong toàn Tổng kho; thực hiện tốt công tác quản trị chi phí, phấn đấu giảm chi phí đ/l không vượt quá kế hoạch Petrolimex Sài Gòn giao.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Văn Cảnh yêu cầu tập thể cán bộ công nhân viên Tổng kho phải đẩy mạnh cải tiến và đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh vực sản xuất nhằm thích ứng với môi trường kinh doanh biến đổi nhanh chóng, liên tục, bám sát các chương trình công tác trọng tâm đã đề ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn các mặt hoạt động để hoàn thành tốt nhất mục tiêu kế hoạch được giao trong 6 tháng cuối năm và cả năm 2019.

Hải Long