• COVID-19 giết nhiều người Mỹ hơn so với bệnh cúm Tây Ban Nha năm 1918-1919

    09:13 | 22/09/2021

    Một đại dịch đã xảy ra vào năm 1918, người ta gọi nó là Cúm Tây Ban Nha đã giết chết khoảng 20 đến 100 triệu người trên thế giới. Trong đó, ước tính có khoảng 675.000 nạn nhân là người Mỹ bị tử vong trong đợt dịch này. Và số người Mỹ chết vì đại dịch Covid-19 hiện nay đã vượt con số đó.