• Ký hợp đồng EPC dự án Nhà máy điện mặt trời Sê San 4

    10:36 | 13/12/2019

    Tại Hà Nội, Ban quản lý dự án (QLDA) điện 2 và liên danh nhà thầu Công ty TNHH Công nghệ năng lượng mới Hoa Nguyên, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP mới đây đã tổ chức ký kết hợp đồng EPC về thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây dựng dự án Nhà máy điện mặt trời Sê San 4.